Ανιχνευτικό εργαλείο - Αναδυόμενος γραμματισμός

Το κριτήριο σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιείται από τον εκπαιδευτικό ως εργαλείο προσδιορισμού της ανάπτυξης του προφορικού λόγου και της ενημερότητας του παιδιού σχετικά με τον γραπτό λόγο. Κύριος στόχος του κριτηρίου είναι η πρώιμη ανίχνευση των μαθητών με δυσκολίες μάθησης ή εκείνων που βρίσκονται σε επικινδυνότητα εμφάνισης μαθησιακών δυσκολιών. Ένας σχεδιασμός τέτοιου τύπου απαιτεί την άμεση διασύνδεση «Δραστηριοτήτων αξιολόγησης και Μαθησιακών Αποτελεσμάτων», όπως αυτά αποτυπώνονται στο Α.Π.Σ.

ΔΕΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ (ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ)

0 €

Το Κριτήριο αποτελείται από 9 Δραστηριότητες, οι οποίες αξιολογούν τους παρακάτω τομείς του αναδυόμενου γραμματισμού:

  • Κατεύθυνση γραφής κειμένου
  • Σειρά σελίδων
  • Διαχωρισμός γράμματος και λέξης
  • Αναγνώριση γραμμάτων
  • Ανάγνωση λέξης
  • Σημεία στίξης

  • Security policy (edit with Customer reassurance module) Security policy (edit with Customer reassurance module)
  • Delivery policy (edit with Customer reassurance module) Delivery policy (edit with Customer reassurance module)
  • Return policy (edit with Customer reassurance module) Return policy (edit with Customer reassurance module)