Αναγνώριση-ορολογία-κατασκευή και σύγκριση κλασματικής μονάδας

Φύλλα εργασίας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού που παρουσιάζουν δυσκολίες στην κατανόηση της κλασματικής μονάδας.

Αριθμός σελίδων: 16

4.49 €

  • Φύλλα εργασίας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού που παρουσιάζουν δυσκολίες στην κατανόηση της κλασματικής μονάδας.
  • Μακροπρόθεσμος διδακτικός στόχος: Ανάπτυξη δεξιότητας διαχείρισης κλασμάτων και δεκαδικών αριθμών.
  • Βραχυπρόθεσμος διδακτικός στόχος: Ανάπτυξη αναγνώρισης της ορολογίας, κατασκευής και σύγκρισης της κλασματικής μονάδας.
  • Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Τα παιδιά/μαθητές να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν την κλασματική μονάδα και να τη χρησιμοποιούν με ευχέρεια.
  • Security policy (edit with Customer reassurance module) Security policy (edit with Customer reassurance module)
  • Delivery policy (edit with Customer reassurance module) Delivery policy (edit with Customer reassurance module)
  • Return policy (edit with Customer reassurance module) Return policy (edit with Customer reassurance module)