Alearning
accountΣύνδεση cartΚΑΛΑΘΙ
Logo cart
Το καλάθι μου 0 προϊόντα

GDPR

Ο κανονισμός για την προστασία δεδομένων (GDPR) είναι ένας νέος κανονισμός για την ψηφιακή προστασία της ιδιωτικής ζωής. Τυποποιεί ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών νομοθεσιών διασφάλισης της ιδιωτικότητας σε όλη την ΕΕ, το οποίο θα προστατεύει τους χρήστες σε όλα τα κράτη μέλη.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Εξάγετε τα προσωπικά δεδομένα σας που είναι αποθηκευμένα στο κατάστημα. Δημιουργήστε ένα αρχείο excel που περιέχει όλα τα ευαίσθητα δεδομένα σας.

Δικαίωμα στη λήθη

Διαγραφή του λογαριασμού σας από το κατάστημα μαζί με όλα τα προσωπικά σας δεδομένα.

Δικαίωμα στην Ανωνυμία

Αλλάξτε τις πληροφορίες σας με ανώνυμα δεδομένα. Με αυτό τον τρόπο η ταυτότητά σας είναι προστατευμένη.

Το δικαίωμα στην ενημέρωση

Το δικαίωμα στην ενημέρωση καλύπτει κάθε συλλογή προσωπικών δεδομένων από τις εταιρείες, και οι ιδιώτες πρέπει να ενημερώνονται πριν από τη συγκέντρωση στοιχείων.

Δικαίωμα στην Διόρθωση Δεδομένων

Αυτό εξασφαλίζει ότι τα άτομα μπορούν να ζητήσουν την ενημέρωση των δεδομένων τους, αν είναι ξεπερασμένα, ελλειπή ή λανθασμένα.

Δικαίωμα να περιορίσει την επεξεργασία

Τα άτομα μπορούν να ζητήσουν τα στοιχεία τους να μη χρησιμοποιούνται για επεξεργασία.

Δικαίωμα Εναντίωσης

Αυτό περιλαμβάνει το δικαίωμα των ατόμων να ζητήσουν τη διακοπή της επεξεργασίας των δεδομένων τους για χρήση εμπορικής προώθησης.

Δικαίωμα Ειδοποίησης

Αν υπάρξει παραβίαση των δεδομένων που θέτει σε κίνδυνο τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη , έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε εντός 72 ωρών από τη στιγμή που έγινε γνωστή η παραβίαση.

Νόμος Cookie

Σχεδόν όλες οι ιστοσελίδες χρησιμοποιούν cookies - μικρά αρχεία δεδομένων - για την αποθήκευση πληροφοριών σε web browsers. Ορισμένες ιστοσελίδες περιέχουν εκατοντάδες από αυτά.

Πολιτική Απορρήτου

Τελευταία τροποποίηση 12/01/2021

Καλώς ήρθατε στην Alearning!

Με γνώμονα την αδιατάρακτη διατήρηση υψηλού επιπέδου προστασίας κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την διευκόλυνση της αποτελεσματικής άσκησης των δικαιωμάτων και ελευθεριών που αναγνωρίζονται από τον Κανονισμό 2016/679, η εταιρία μας προβαίνει στην κωδικοποίηση της εφαρμοζόμενης πολιτικής ασφαλείας, ώστε αυτή να είναι άμεσα προσιτή στα υποκείμενα των δεδομένων.

Μέσω της επίσκεψής σας στην Πλατφόρμα μας λαμβάνετε γνώση και αποδέχεστε την πολιτική απορρήτου, που ακολουθεί, και δεσμεύεστε ότι θα κάνετε χρήση της Πλατφόρμας μας και των ιστοσελίδων, που τον αποτελούν, όπως ορίζουν οι όροι της πολιτικής αυτής. Στην περίπτωση που δεν αποδέχεστε την παρούσα πολιτική, δυστυχώς δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην Πλατφόρμα μας και συνακόλουθα στην υπηρεσία μας.

Τα στοιχεία της εταιρίας μας είναι τα ακόλουθα:

Εμπορική Επωνυμία: Readnet Publications IKE
Διακριτικός Τίτλος: Readnet Publications
Έδρα: Γκλαβάνη 29
ΑΦΜ: 801021197
ΔΟΥ: Βόλου

Για κάθε διευκρίνιση και παροχή πληροφοριών ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί να απευθύνεται στο [email protected] με θέμα: Σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου

Με την παρούσα πολιτική παρέχεται σε κάθε πρόσωπο που ενδιαφέρεται να λάβει τις υπηρεσίες μας, αλλά και σε κάθε επισκέπτη/ χρήστη των διαδικτυακών ιστοσελίδων και της πλατφόρμας της εταιρείας συνοπτική και διαφανή πληροφόρηση αναφορικά με τις πρακτικές που ακολουθούνται για τη διαχείριση και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αφορά δε, κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα προσωπικών δεδομένων, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή των δεδομένων.

Η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει τη παρούσα πολιτική, όποτε κριθεί αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την δημόσια εμφάνιση αυτών στον Ιστότοπο του https://www.alearning.gr.

Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της πλατφόρμας διέπεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θα ισχύουν από κοινού με τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους παρόντες όρους θεωρηθεί άκυρος, παράνομος ή καταχρηστικός για οποιονδήποτε λόγο, οι λοιποί όροι θα παραμένουν έγκυροι και ισχυροί ως έχουν στο βαθμό που δεν έρχονται σε αντίθεση με την βούληση, που εκφράζεται μέσω της παρούσας πολιτικής.

1. Η εταιρία επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία έχουν υποβληθεί ή πρόκειται να υποβληθούν σε αυτή και τα οποία είναι απαραίτητα για την έναρξη, τη διατήρηση και την εκτέλεση των προσφερόμενων υπηρεσιών της. Η ευθύνη για την πληρότητα, την ακρίβεια και την επικαιροποίηση των δεδομένων, όπου αυτή απαιτείται, βαρύνει αποκλειστικά το υποκείμενο στο οποίο αφορούν τα δεδομένα ή έτερο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που λειτουργεί για λογαριασμό του. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ζητεί επικαιροποίηση των δεδομένων που τηρεί, ιδίως όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την ομαλή συνέχιση των συναλλακτικών σχέσεων, καθώς και για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από το Νόμο.
2. Η εταιρία διατηρεί και επεξεργάζεται ειδικής κατηγορίας δεδομένα, ήτοι ιατρικό ιστορικό, ιατρικές εξετάσεις, βεβαιώσεις ή/και γνωματεύσεις, που αφορούν τη γνωστική και μαθησιακή κατάσταση του υποκειμένου των δεδομένων ή έτερο φυσικό πρόσωπο για λογαριασμό του και τα δεδομένα που προκύπτουν από την παροχή των υπηρεσιών εκ μέρους της εταιρίας. Η εταιρία δύναται να διαβιβάσει τα ανωτέρω δεδομένα και μόνο για την εξυπηρέτηση του προαναφερόμενου σκοπού σε δίκτυο συνεργατών που παρέχουν ανεξάρτητες υπηρεσίες στην εταιρία αλλά ενεργούν για λογαριασμό της.
3. Η εταιρία δύναται να επεξεργάζεται και να διαβιβάζει τα απλά δεδομένα του υποκειμένου ή/και του υπόχρεου/κηδεμόνα του για τη συμμόρφωσή του με έννομη υποχρέωση, καθώς και κατά περίπτωση καθήκον προς το δημόσιο συμφέρον στις αρμόδιες αστυνομικές, δικαστικές, διοικητικές, φορολογικές Αρχές.
4. Η εταιρία επεξεργάζεται επίσης δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που λαμβάνει ή περιέρχονται σε γνώση της από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέα του δημοσίου και τα οποία είναι απαραίτητα είτε για την επίτευξη των εννόμων συμφερόντων της ίδιας ή τρίτου προσώπου, είτε για την εκπλήρωση καθηκόντων της που εκτελούνται προς το δημόσιο συμφέρον (π.χ. φορολογικές αρχές και φορείς κοινωνικής ασφάλισης).
5. Η εταιρία δύναται επίσης να επεξεργάζεται δεδομένα που συλλέγει από τρίτες δημόσια προσβάσιμες πηγές (π.χ. Υποθηκοφυλακεία/ Κτηματολόγιο, εμπορικά μητρώα, διαδίκτυο) εφόσον τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της επεξεργασίας και για την ικανοποίηση εννόμων συμφερόντων και αξιώσεών της.
6. Η εταιρία δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκων, εκτός εάν έχει προηγουμένως παρασχεθεί ρητώς η συγκατάθεση των γονέων ή των ασκούντων τη γονική μέριμνα.

Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την εταιρία
α) λαμβάνει χώρα με προσήλωση στην νομιμότητα, την αντικειμενικότητα και την διαφάνεια,
β) γίνεται για καθορισμένους και νόμιμους σκοπούς, ενώ τα δεδομένα δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία παρά μόνο όταν αυτό είναι απολύτως θεμιτό,
γ) επιτελείται με απαρέγκλιτη τήρηση των αρχών της αναλογικότητας και της ελαχιστοποίησης (data minimisation), ώστε να μην υπερακοντίζεται ποτέ το μέτρο που είναι απολύτως αναγκαίο για την εξυπηρέτηση των ρητών, σύννομων και θεμιτών σκοπών που επιδιώκονται με τη επεξεργασία,
δ) συντελείται με διαρκή μέριμνα για την διασφάλιση της ακρίβειας των δεδομένων, καθώς και της επικαιροποίησής τους, ενώ λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση εκείνων των δεδομένων τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας και
ε) επιτυγχάνεται κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, βάσει των αρχών της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας.
Προς επίτευξη των παραπάνω αρχών η εταιρία χρησιμοποιεί τα κατάλληλα τεχνικά οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγει και επεξεργάζεται, ανεξάρτητα από το αν αυτές ενσωματώνονται σε φυσικό ή σε ηλεκτρονικό αρχείο. Τα μέτρα που χρησιμοποιεί έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν ένα επίπεδο ασφάλειας κατάλληλο για τον κίνδυνο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Επεξεργασία» - αποτελεί κάθε εργασία ή σειρά εργασιών που πραγματοποιείται, από την εταιρία μας με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων και εφαρμόζεται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διατήρηση ή αποθήκευση, η τροποποίηση, η εξαγωγή, η χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, η διασύνδεση, η δέσμευση (κλείδωμα), η διαγραφή, η καταστροφή.
β) «Ηλεκτρονικό Μπισκότο» (cookies) - είναι ένα σύντομο κείμενο κώδικα λογισμικού, που αποστέλλεται προς αποθήκευση από τον διαδικτυακό εξυπηρετητή της Επιχείρησης στην συσκευή του χρήστη σε κάθε είσοδο του τελευταίου στον Ιστότοπο, με σκοπό την επιλεγμένη καταγραφή του ιστορικού περιήγησης του χρήστη εντός του https://www.alearning.gr. Είναι, μεταξύ άλλων, απαραίτητο ως μηχανισμός για την τεχνική εκτέλεση της υπηρεσίας της «τσάντας» παραγγελιών.
γ) «Πλατφόρμα» – είναι η εξατομικευμένη συνδρομητική πλατφόρμα που είναι προσβάσιμος μέσω του ονόματος χώρου https://www.alearning.gr, συμπεριλαμβανομένων του συνόλου των ιστοσελίδων αυτού.
δ) «Προσωπικό δεδομένο» – αποτελεί οποιαδήποτε πληροφορία αναφέρεται σε διαδικτυακό/ούς χρήστη/ες της πλατφόρμας https://www.alearning.gr
ε) «Συγκατάθεση» - είναι η ελεύθερη, ρητή και ειδική δήλωση βουλήσεως που εκφράζεται με τρόπο σαφή, και με την οποία, ο χρήστης, αφού προηγουμένως ενημερωθεί, δέχεται να αποτελέσει αντικείμενο τέτοιας επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν.
στ) «Χρήστης» - είναι ο κάθε διαδικτυακός χρήστης της πλατφόρμας https://www.alearinng.gr, στον οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί, δηλαδή μπορεί να προσδιορισθεί αμέσως ή εμμέσως.

Κατά την είσοδο και χρήση της πλατφόρμας, την εγγραφή στην υπηρεσία ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικών επιστολών (newsletter) , την αγορά προϊόντων / υπηρεσιών, οι χρήστες του https://www.alearning.gr παραχωρούν στην Επιχείρησή μας τα ακόλουθα είδη προσωπικών τους δεδομένων:

α. Κατά την είσοδο και χρήση
Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail)
Η διαχείριση γίνεται μέσω της υπηρεσίας Auth0 και του διαχειριστικού περιβάλλοντος της Alearning.
Διεύθυνση ιντερνετικού πρωτοκόλλου (IP Address).
Δεδομένα πλοήγησης εντός της Πλατφόρμας.
Πληροφορίες προτίμησης υπηρεσιών.
Δεδομένα για εκτελεσθείσες συναλλαγές.

β. Κατά την εγγραφή στην υπηρεσία ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικών επιστολών (newsletter)
Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail)

γ. Κατά την αγορά υπηρεσιών της εταιρίας μας
Πληροφορίες σχετικά με το κοινοοικονομικό επίπεδο των χρηστών
Πληροφορίες σχετικά με τις παιδαγωγικές ανάγκες των ανηλίκων
Πληροφορίες παραγγελίας προϊόντων / υπηρεσιών.
Επιλογή τρόπου πληρωμής.
Πληροφορίες εκτέλεσης της πληρωμής.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης επικοινωνεί μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλα μέσα, θα προβαίνουμε σε συλλογή των προσωπικών του δεδομένων, που σχετίζονται με τέτοιου είδους επικοινωνίες, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος, προκειμένου να ανταποκρινόμαστε στις σχετικές απαιτήσεις και αιτήματα και να βελτιώνουμε τις προσφερόμενες υπηρεσίες μας.

Η εταιρία δεσμεύεται ότι δεν θα επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα από επισκέπτες/ χρήστες της πλατφόρμας της κάτω των δεκαέξι (16) ετών, χωρίς να έχει εξασφαλίσει προηγουμένως την συγκατάθεση του προσώπου που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού (γονέα ή κηδεμόνα του).

Η εταιρία δεν αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα χρηστών – πελατών της, που σχετίζονται με την επιγραμμική (online) πληρωμή των προϊόντων της, όπως αριθμούς και κωδικούς πιστωτικών καρτών. Τέτοιου είδους δεδομένα συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας κατ’ αποκλειστικότητα από και με ευθύνη της υπηρεσίας Stripe κατά τη διαδικασία εκτέλεσης και ολοκλήρωσης κάθε πώλησης. Υπογραμμίζεται ότι η διαδικασία εκκαθάρισης της πληρωμής σας πραγματοποιείται σε ασφαλές περιβάλλον από το Stripe χρησιμοποιώντας τεχνολογία κρυπτογράφησης, εξασφαλίζοντας έτσι την απόλυτη ασφάλεια της συναλλαγής σας στο οικοσύστημα της Alearning.

Η εταιρία δεν αποθηκεύει ούτε τον προσωπικό μυστικό κωδικό ασφαλείας του χρήστη/πελάτη. Συνεπώς ο Πελάτης είναι ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία του, ενώ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς τους από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που ο Πελάτης γνωστοποιήσει έστω και άθελά του τα στοιχεία αυτά, σε τρίτα πρόσωπα. Υπογραμμίζεται ότι η αποθήκευση των πληροφοριών του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης διενεργείται από την υπηρεσία Auth0, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Η εταιρία μας επεξεργάζεται νόμιμα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εφόσον η επεξεργασία:

α) Είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των εν γένει συναλλακτικών της σχέσεων και την ορθή εκτέλεση των συμβάσεων που έχει συνάψει.
β) Είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση της εταιρίας με έννομη υποχρέωσή της ή για την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων και αξιώσεών της
γ) Είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντός της, που εκτελείται προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.
δ) Βασίζεται στην προηγούμενη ρητή συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η εταιρία μας συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα χρηστών – πελατών της, που αναφέρονται ανωτέρω, για τους ακόλουθους σκοπούς:

Τεχνική δυνατότητα για την απρόσκοπτη λειτουργία της πλατφόρμας.
Φιλική και εύκολη προς τον Χρήστη λειτουργία της πλατφόρμα.
Βελτίωση της διαδικτυακής εμπειρίας κατά την παροχή των υπηρεσιών μας.
Εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων της Επιχείρησής μας απέναντί στους Χρήστες της πλατφόρμας.
Άμεση και αποτελεσματική λήψη παραγγελιών και παροχή των παραγγελθέντων προϊόντων / υπηρεσιών.
Φορολογική χρήση και χρήση για λόγους τιμολόγησης και απόδειξης της παροχής των παραγγελθέντων προϊόντων/υπηρεσιών.
Βελτίωση και ανανέωση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, ώστε να ανταποκρίνονται όσο το δυνατόν περισσότερο στις ανάγκες των πελατών μας.
Καταγραφή καταναλωτικών συνηθειών μέσω της χρήσης ανώνυμων στατιστικών δεδομένων.
Αποστολή ενημερωτικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων προς τους συνδρομητές της υπηρεσίας ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικών επιστολών (newsletter).
Ικανοποίηση των πάσης φύσεως απευθυνόμενων προς την εταιρία αιτημάτων ή την εξέταση παραπόνων αναφορικά με προσφερόμενα από την εταιρία προϊόντα και υπηρεσίες,
Εκπλήρωση νομίμων υποχρεώσεων της εταιρίας, που πηγάζουν από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο,
Προάσπιση των εννόμων συμφερόντων της εταιρίας, που σχετίζονται ενδεικτικά με: 1) τη διεκδίκηση των νομίμων αξιώσεών της ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών αρχών ή άλλων φορέων εξωδικαστικής/εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, 2) την πρόληψη της απάτης και άλλων ποινικά διωκόμενων πράξεων, 3) την αξιολόγηση και βελτιστοποίηση διαδικασιών ασφαλείας και πληροφοριακών συστημάτων

Η εταιρία μας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα χρηστών – πελατών της αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση. Περαιτέρω, τα εν λόγω δεδομένα διατηρούνται μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου, που απαιτείται, για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής και επεξεργασίας τους και διαγράφονται μετά το πέρας αυτής.

Η εταιρία μας προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των χρηστών της πλατφόρμας:

α) είτε στις περιπτώσεις που ο κάθε χρήστης έχει δώσει την συγκατάθεσή του, έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί με την παρούσα πολιτική για το είδος των δεδομένων, το σκοπό και την έκταση της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών.
β) είτε στις περιπτώσεις που η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση των υπηρεσιών, που έχει ανατεθεί από τον χρήστη προς την εταιρία.

Συγκεκριμένα, με την είσοδό σας στην πλατφόρμα και με την οικειοθελή παραχώρηση προσωπικών σας δεδομένων κατά τη διαδικασία εγγραφής στην υπηρεσία ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικών επιστολών (newsletter), δημιουργίας λογαριασμού καθώς και με οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί μας παρέχετε σε εμάς τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων αυτών υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος.

Η δήλωση συγκατάθεσής σας για τη συλλογή και επεξεργασία επιμέρους ή του συνόλου των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί οποτεδήποτε να ανακληθεί με την άσκηση του δικαιώματος αντίρρησης, όπως αυτό προβλέπεται στην παρούσα πολιτική.

Όταν η προηγούμενη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για το επιτρεπτό της επεξεργασίας, τυχόν ανάκληση αυτής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτήν, μέχρι και τη γνωστοποίηση της ανάκλησης στην εταιρία. Για την εγκυρότητα της γνωστοποίησης, η ανάκληση θα πρέπει να διατυπώνεται εγγράφως προς την εταιρία.

Η πλατφόρμα μας λειτουργεί με ηλεκτρονικά μπισκότα. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε την σχετική ιστοσελίδα μας σχετικά με την από μέρους μας χρήση ηλεκτρονικών μπισκότων.

Η εταιρία ενδέχεται, εφόσον εξασφαλίσει προηγουμένως τη σχετική συναίνεση, να επεξεργαστεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να ενημερώνει το ενδιαφερόμενο κοινό για παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες της. Σε κάθε περίπτωση παρέχεται το δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για τον παραπάνω σκοπό απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων/ υπηρεσιών της εταιρίας, που ασκείται με την έγγραφη υποβολή αντίστοιχου αιτήματος προς την εταιρία.

Ειδικότερα, κατά την δημιουργία προσωπικού λογαριασμού καθώς και κατά την παραχώρηση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, μπορείτε να μας δίνετε και τη συγκατάθεσή σας για τη λήψη από εμάς ηλεκτρονικών μηνυμάτων με σκοπό τη διαφήμιση και την απευθείας προώθηση προϊόντων / υπηρεσιών μας.

Σε κάθε τέτοιο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η Επιχείρησή μας θα σας κοινοποιεί ευδιάκριτα και σαφώς την ταυτότητά μας και θα σας δίνει τη δυνατότητα να αντιτάσσεστε και να ζητάτε, με εύκολο τρόπο και δωρεάν, τον τερματισμό της επικοινωνίας.

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από την Επιχείρηση διεξάγεται με τρόπο που να διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Συγκεκριμένα, διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό της Επιχείρησης, ενώ λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Η εταιρία μας δεν προβαίνει επ’ ουδενί σε παραχώρησή των προσωπικών δεδομένων χρηστών – πελατών της ή σε διασύνδεση του αρχείου της έναντι οικονομικού ή άλλου ανταλλάγματος με οποιεσδήποτε τρίτες ιδιωτικές επιχειρήσεις, φυσικά η νομικά πρόσωπα, δημόσιες αρχές ή υπηρεσίες ή άλλους οργανισμούς.

Η εταιρία μας ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση ή να παραχωρεί:
Δεδομένα σχετικά με ή αναγκαία για την φιλοξενία της πλατφόρμας https://www.alearning.gr στον πάροχο υπηρεσιών διαδικτυακής φιλοξενίας, με τον οποίο διατηρεί συμβατική σχέση.
Δεδομένα σχετικά με ή αναγκαία για την προώθηση των υπηρεσιών της Readnet Publications σε ψηφιακά μέσα.
Δεδομένα σχετικά με ή αναγκαία για την βελτίωση της εμπειρίας χρήσης.
Δεδομένα σχετικά με ή αναγκαία για την εξυπηρέτηση των πελατών.
Δεδομένα σχετικά με ή αναγκαία για την διεκπεραίωση των πληρωμών.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που παραχωρούνται στους παραπάνω συνεργαζόμενους με εμάς φορείς, γίνεται με δική τους ευθύνη και η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για τον τρόπο επεξεργασίας τους.

Για τη σύννομη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών - πελατών της η εταιρία μας δύναται τυχόν να προβεί σε έγγραφη γνωστοποίηση προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τη σύσταση και λειτουργία αρχείου προσωπικών δεδομένων, το οποίο και θα καταχωρηθεί στο Μητρώο Αρχείων και Επεξεργασιών, που τηρεί η εν λόγω Αρχή. Κάθε δε τυχόν μεταβολή της επεξεργασίας θα γνωστοποιείται από την Επιχείρησή μας εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση στην Αρχή, όπου απαιτείται από τον νόμο.

Η εταιρία παρέχει, εφόσον ζητηθεί από το υποκείμενο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, πληροφορίες σχετικά α) με τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων, β) με τους τυχόν αποδέκτες των δεδομένων, γ) με το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, δ) με την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ε) με κάθε άλλο ζήτημα που άπτεται της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και είναι ουσιώδες - κατά την κρίση της εταιρίας- για την άσκηση των αντίστοιχων δικαιωμάτων των ενδιαφερομένων.

Η εταιρία υποχρεούται να προβαίνει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη διόρθωση τυχόν ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον υποβληθεί τεκμηριωμένο σχετικό αίτημα. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση επικαιροποίησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

1. Η εταιρία υποχρεούται να προβαίνει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους: α) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, β) το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, γ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν από παραδρομή σε μη νόμιμη επεξεργασία.

2. Κατ’ εξαίρεση η εταιρία δεν προβαίνει στη διαγραφή των δεδομένων στο βαθμό που η επεξεργασία είναι απαραίτητη: α) για την τήρηση νομικής υποχρέωσης που πηγάζει από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και επιβάλλει την επεξεργασία ή για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται χάριν του δημοσίου συμφέροντος και β) για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

3. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να λάβετε αντίγραφο των όλων προσωπικών σας δεδομένων που διαθέτουμε, να διαγράψετε τον λογαριασμό σας ή να εξασκήσετε το δικαίωμα σας στη λήθη, μπορείτε να στείλετε το αίτημα σας στη διεύθυνση [email protected]

Κάθε αίτημα που αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τηρεί η εταιρία θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση της εταιρίας («Readnet Publications ΙΚΕ», Γκλαβάνη 29 (περιοχή Αγ. Νικολάου) 38221 Βόλος, Ελλάδα) είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτει μεταξύ της εταιρίας μας και χρηστών – πελατών μας σχετικά με την παρούσα πολιτική απορρήτου και το αντικείμενο αυτής, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Βόλου και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.
Σε περίπτωση που διάταξη της παρούσας πολιτικής ακυρωθεί με απόφαση αρμοδίου δικαστηρίου ως μη νόμιμη, έγκυρη και εκτελεστή, το γεγονός αυτό δε θα επηρεάζει το υπόλοιπο των διατάξεών της, οι οποίες θα παραμένουν σε ισχύ και θα εφαρμόζονται κανονικά.

Σημειώνεται ότι η εταιρία δεν προβαίνει σε λήψη αποφάσεων που βασίζονται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Η εταιρία με βάση την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική της για την προστασία δεδομένων και στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου ενδέχεται να αναθεωρεί ή τροποποιεί την παρούσα πολιτική ασφαλείας, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του https://www.alearning.gr.

Alearning

Ξεκινήστε να λαμβάνετε τη νέα γενιά εκπαιδευτικής υποστήριξης

Μαζί, ξεπερνάμε τα εμπόδια

Δωρεάν δοκιμή για 14 ημέρες