Κατηγορίες

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Εμφανίζονται τα στοιχεία 1-8 από σύνολο 8

Ενεργά φίλτρα

Ανιχνευτικό εργαλείο - Πράξεις

Ανιχνευτικό εργαλείο - Πράξεις

Το Κριτήριο αποτελείται από 10 Δραστηριότητες, οι οποίες αξιολογούν τους παρακάτω τομείς γνωστικής ανάπτυξης στο πεδίο των Μαθηματικών: <li...
Τιμή 0,00 €
Ανιχνευτικό εργαλείο -...

Ανιχνευτικό εργαλείο - Γεωμετρία

Το Κριτήριο αποτελείται από 20 Δραστηριότητες, οι οποίες αξιολογούν τους παρακάτω τομείς γνωστικής ανάπτυξης στο πεδίο των Μαθηματικών: Χωρική θέση <ul...
Τιμή 0,00 €