Κατηγορίες

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

ΓΡΑΦΗ-ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΡΑΦΗ-ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Εμφανίζονται τα στοιχεία 1-17 από σύνολο 17

Ενεργά φίλτρα

  • ΓΛΩΣΣΑ: Ευχέρεια
Βack to school! Από το...

Βack to school! Από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό

Συλλογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για ευχάριστη και δημιουργική επανάληψη και μάθηση στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά. Είναι βασισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Στόχος της...
Τιμή 6,49 €
Βack to school! Από την...

Βack to school! Από την πρώτη στη δευτέρα δημοτικού

Συλλογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για ευχάριστη και δημιουργική επανάληψη και μάθηση στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά. Είναι βασισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Στόχος της...
Τιμή 7,49 €
Βack to school! Από τη...

Βack to school! Από τη δευτέρα στην τρίτη δημοτικού

Συλλογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για ευχάριστη και δημιουργική επανάληψη και μάθηση στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά. Είναι βασισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Στόχος της...
Τιμή 8,49 €
Επαναλαμβανόμενες αναγνώσεις

Επαναλαμβανόμενες αναγνώσεις

Στρατηγικές για την ανάπτυξη της αναγνωστικής ευχέρειας: «Επαναλαμβανόμενες αναγνώσεις» Διδακτικός στόχος με τον οποίο σχετίζεται: Ανάπτυξη...
Τιμή 1,99 €
Ανάγνωση κατά ζεύγη μαθητών

Ανάγνωση κατά ζεύγη μαθητών

Στρατηγικές για την ανάπτυξη της αναγνωστικής ευχέρειας: «Ανάγνωση κατά ζεύγη μαθητών» Διδακτικός στόχος με τον οποίο σχετίζεται: Ανάπτυξη...
Τιμή 2,49 €
Νευρολογικό αποτύπωμα

Νευρολογικό αποτύπωμα

Στρατηγικές για την ανάπτυξη της αναγνωστικής ευχέρειας: «Νευρολογικό αποτύπωμα» Διδακτικός στόχος με τον οποίο σχετίζεται: Ανάπτυξη αναγνωστικής...
Τιμή 1,49 €
Χορωδιακή ανάγνωση

Χορωδιακή ανάγνωση

Στρατηγικές για την ανάπτυξη της αναγνωστικής ευχέρειας: «Χορωδιακή ανάγνωση» Διδακτικός στόχος με τον οποίο σχετίζεται: Ανάπτυξη αναγνωστικής...
Τιμή 1,49 €
Ακούω-Διαβάζω

Ακούω-Διαβάζω

Στρατηγικές για την ανάπτυξη της αναγνωστικής ευχέρειας: «Ακούω- Διαβάζω» Διδακτικός στόχος με τον οποίο σχετίζεται: Ανάπτυξη αναγνωστικής...
Τιμή 1,49 €
Ηχοβιβλία

Ηχοβιβλία

Στρατηγικές για την ανάπτυξη της αναγνωστικής ευχέρειας: «Ηχοβιβλία» Διδακτικός στόχος με τον οποίο σχετίζεται: Ανάπτυξη αναγνωστικής...
Τιμή 1,99 €
Μαγνητοφώνηση της ανάγνωσης

Μαγνητοφώνηση της ανάγνωσης

Στρατηγικές για την ανάπτυξη της αναγνωστικής ευχέρειας: «Μαγνητοφώνηση της ανάγνωσης» Διδακτικός στόχος με τον οποίο σχετίζεται: Ανάπτυξη...
Τιμή 1,49 €
Θεατρική ανάγνωση

Θεατρική ανάγνωση

Στρατηγικές για την ανάπτυξη της αναγνωστικής ευχέρειας: «Θεατρική ανάγνωση»  Διδακτικός στόχος με τον οποίο σχετίζεται: Ανάπτυξη αναγνωστικής...
Τιμή 1,99 €
Επιτραπέζιο παιχνίδι-φιδάκι

Επιτραπέζιο παιχνίδι-φιδάκι

Στρατηγικές για την ανάπτυξη της αναγνωστικής ευχέρειας: «Επιτραπέζιο παιχνίδι-φιδάκι» Διδακτικός στόχος με τον οποίο σχετίζεται: Ανάπτυξη...
Τιμή 1,49 €
Τονισμός - Επιτονισμός

Τονισμός - Επιτονισμός

Στρατηγικές για την ανάπτυξη της αναγνωστικής ευχέρειας: «Τονισμός/Επιτονισμός» Διδακτικός στόχος με τον οποίο σχετίζεται: Ανάπτυξη αναγνωστικής...
Τιμή 3,49 €
1΄ ανάγνωση

1΄ ανάγνωση

Στρατηγικές για την ανάπτυξη της αναγνωστικής ευχέρειας: «Ενός λεπτού Ανάγνωση» Διδακτικός στόχος με τον οποίο σχετίζεται: Ανάπτυξη αναγνωστικής...
Τιμή 1,49 €
Διάβασε την επόμενη λέξη

Διάβασε την επόμενη λέξη

Στρατηγικές για την ανάπτυξη της αναγνωστικής ευχέρειας: «Διάβασε την επόμενη λέξη» Διδακτικός στόχος με τον οποίο σχετίζεται: Ανάπτυξη αναγνωστικής...
Τιμή 1,49 €
Διόρθωσε το μοντέλο

Διόρθωσε το μοντέλο

Στρατηγικές για την ανάπτυξη της αναγνωστικής ευχέρειας: «Διόρθωσε το μοντέλο» Διδακτικός στόχος με τον οποίο σχετίζεται: Ανάπτυξη αναγνωστικής...
Τιμή 1,49 €