Κατηγορίες

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Εμφανίζονται τα στοιχεία 1-14 από σύνολο 14

Ενεργά φίλτρα

  • ΓΛΩΣΣΑ: Ευχέρεια
Επαναλαμβανόμενες αναγνώσεις

Επαναλαμβανόμενες αναγνώσεις

Στρατηγικές για την ανάπτυξη της αναγνωστικής ευχέρειας: «Επαναλαμβανόμενες αναγνώσεις» Διδακτικός στόχος με τον οποίο σχετίζεται: Ανάπτυξη...
Τιμή 1,99 €
Ανάγνωση κατά ζεύγη μαθητών

Ανάγνωση κατά ζεύγη μαθητών

Στρατηγικές για την ανάπτυξη της αναγνωστικής ευχέρειας: «Ανάγνωση κατά ζεύγη μαθητών» Διδακτικός στόχος με τον οποίο σχετίζεται: Ανάπτυξη...
Τιμή 2,49 €
Νευρολογικό αποτύπωμα

Νευρολογικό αποτύπωμα

Στρατηγικές για την ανάπτυξη της αναγνωστικής ευχέρειας: «Νευρολογικό αποτύπωμα» Διδακτικός στόχος με τον οποίο σχετίζεται: Ανάπτυξη αναγνωστικής...
Τιμή 1,49 €
Χορωδιακή ανάγνωση

Χορωδιακή ανάγνωση

Στρατηγικές για την ανάπτυξη της αναγνωστικής ευχέρειας: «Χορωδιακή ανάγνωση» Διδακτικός στόχος με τον οποίο σχετίζεται: Ανάπτυξη αναγνωστικής...
Τιμή 1,49 €
Ακούω-Διαβάζω

Ακούω-Διαβάζω

Στρατηγικές για την ανάπτυξη της αναγνωστικής ευχέρειας: «Ακούω- Διαβάζω» Διδακτικός στόχος με τον οποίο σχετίζεται: Ανάπτυξη αναγνωστικής...
Τιμή 1,49 €
Ηχοβιβλία

Ηχοβιβλία

Στρατηγικές για την ανάπτυξη της αναγνωστικής ευχέρειας: «Ηχοβιβλία» Διδακτικός στόχος με τον οποίο σχετίζεται: Ανάπτυξη αναγνωστικής...
Τιμή 1,99 €
Μαγνητοφώνηση της ανάγνωσης

Μαγνητοφώνηση της ανάγνωσης

Στρατηγικές για την ανάπτυξη της αναγνωστικής ευχέρειας: «Μαγνητοφώνηση της ανάγνωσης» Διδακτικός στόχος με τον οποίο σχετίζεται: Ανάπτυξη...
Τιμή 1,49 €
Θεατρική ανάγνωση

Θεατρική ανάγνωση

Στρατηγικές για την ανάπτυξη της αναγνωστικής ευχέρειας: «Θεατρική ανάγνωση»  Διδακτικός στόχος με τον οποίο σχετίζεται: Ανάπτυξη αναγνωστικής...
Τιμή 1,99 €
Επιτραπέζιο παιχνίδι-φιδάκι

Επιτραπέζιο παιχνίδι-φιδάκι

Στρατηγικές για την ανάπτυξη της αναγνωστικής ευχέρειας: «Επιτραπέζιο παιχνίδι-φιδάκι» Διδακτικός στόχος με τον οποίο σχετίζεται: Ανάπτυξη...
Τιμή 1,49 €
Τονισμός - Επιτονισμός

Τονισμός - Επιτονισμός

Στρατηγικές για την ανάπτυξη της αναγνωστικής ευχέρειας: «Τονισμός/Επιτονισμός» Διδακτικός στόχος με τον οποίο σχετίζεται: Ανάπτυξη αναγνωστικής...
Τιμή 3,49 €
1΄ ανάγνωση

1΄ ανάγνωση

Στρατηγικές για την ανάπτυξη της αναγνωστικής ευχέρειας: «Ενός λεπτού Ανάγνωση» Διδακτικός στόχος με τον οποίο σχετίζεται: Ανάπτυξη αναγνωστικής...
Τιμή 1,49 €
Διάβασε την επόμενη λέξη

Διάβασε την επόμενη λέξη

Στρατηγικές για την ανάπτυξη της αναγνωστικής ευχέρειας: «Διάβασε την επόμενη λέξη» Διδακτικός στόχος με τον οποίο σχετίζεται: Ανάπτυξη αναγνωστικής...
Τιμή 1,49 €
Διόρθωσε το μοντέλο

Διόρθωσε το μοντέλο

Στρατηγικές για την ανάπτυξη της αναγνωστικής ευχέρειας: «Διόρθωσε το μοντέλο» Διδακτικός στόχος με τον οποίο σχετίζεται: Ανάπτυξη αναγνωστικής...
Τιμή 1,49 €