Κατηγορίες

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-NETIQUETTE

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-NETIQUETTE

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Εμφανίζονται τα στοιχεία 1-8 από σύνολο 8

Ενεργά φίλτρα

PhET Interactive Simulations

PhET Interactive Simulations

Οι διαδραστικές προσομοιώσεις PhET περιλαμβάνουν δραστηριότητες με βάση την έρευνα στην ενεργή διδασκαλία, προκειμένου να βελτιώσουν την εκμάθηση των εννοιών....
Τιμή 1,49 €
Fractions

Fractions

Η εφαρμογή Fractions δίνει τη δυνατότητα αναπαράστασης και σύγκρισης κλασμάτων με παρονομαστές από το 1 έως το 100 είτε με τη μορφή ράβδου, είτε κύκλου ως σύνολο....
Τιμή 1,49 €
Screencast-o-matic

Screencast-o-matic

Το Screencast-o-matic είναι μια εφαρμογή για screen cast μέσω ίντερνετ. Μέσω της free version εφαρμογής μπορείτε να δημιουργήσετε βίντεο διάρκειας 15 λεπτών το οποίο...
Τιμή 1,49 €
GeoGebra

GeoGebra

Δημιουργώντας λογαριασμό στο λογισμικό του GeoGebra μπορείτε να κατασκευάσετε δραστηριότητες με γεωμετρικά σχήματα, όπως πολύγωνα, κώνους αλλά και ανισότητες,...
Τιμή 1,49 €
Number pieces

Number pieces

Η εφαρμογή Number Pieces δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να κατασκευάσει pattern blocks για τη διδασκαλία των φυσικών αριθμών. Επιπλέον, βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν μια βαθύτερη...
Τιμή 1,49 €
Greenshot

Greenshot

Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία πλήρων ή μερικών στιγμιότυπων οθόνης. Το στιγμιότυπο οθόνης που θα ληφθεί μπορεί να σχολιαστεί και να επεξεργαστεί χρησιμοποιώντας...
Τιμή 1,49 €
Pattern Shapes

Pattern Shapes

Η εφαρμογή Pattern Shapes δίνει τη δυνατότητα τόσο στους εκπαιδευτικούς, όσο και στους μαθητές να διερευνήσουν τη γεωμετρία και τα κλάσματα, δημιουργώντας τα δικά...
Τιμή 1,49 €