Κατηγορίες

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-NETIQUETTE

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-NETIQUETTE

ΓΡΑΦΗ-ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΡΑΦΗ-ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ

ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Εμφανίζονται τα στοιχεία 1-30 από σύνολο 285

Ενεργά φίλτρα

Αριθμοί μέχρι το 10

Αριθμοί μέχρι το 10

Φύλλα εργασίας για νήπια και μαθητές πρώτης σχολικής ηλικίας (Α΄ και Β΄ Δημοτικού) που παρουσιάζουν δυσκολίες στην αναγνώριση των...
Τιμή 15,99 €
Ενίσχυση εκμάθησης...

Ενίσχυση εκμάθησης συμπλεγμάτων

Στρατηγικές για την ανάπτυξη της φωνολογικής και φωνημικής επίγνωσης. Διδακτικός στόχος με τον οποίο σχετίζεται: Ανάπτυξη της φωνολογικής και...
Τιμή 6,49 €
Καρτέλες με εικόνες-λέξεις...

Καρτέλες με εικόνες-λέξεις (flash-cards)

Στρατηγικές για την ανάπτυξη της φωνολογικής και φωνημικής επίγνωσης. Διδακτικός στόχος με τον οποίο σχετίζεται: Ανάπτυξη της φωνολογικής και...
Τιμή 9,99 €
Αναγνωρίζω φωνούλες κτυπώ...

Αναγνωρίζω φωνούλες κτυπώ παλαμάκια

Στρατηγικές για την ανάπτυξη της φωνολογικής και φωνημικής επίγνωσης. Διδακτικός στόχος με τον οποίο σχετίζεται: Ανάπτυξη της φωνολογικής και...
Τιμή 1,49 €
Ασκήσεις ΕΛΚΟΝΙΝ (elconin)

Ασκήσεις ΕΛΚΟΝΙΝ (elconin)

Στρατηγικές για την ανάπτυξη της φωνολογικής και φωνημικής επίγνωσης. Διδακτικός στόχος με τον οποίο σχετίζεται: Ανάπτυξη της φωνολογικής και...
Τιμή 6,49 €
Αναγνώριση ρίμας...

Αναγνώριση ρίμας ομοιοκαταληξία

Στρατηγικές για την ανάπτυξη της φωνολογικής και φωνημικής επίγνωσης. Διδακτικός στόχος με τον οποίο σχετίζεται: Ανάπτυξη της φωνολογικής και...
Τιμή 3,49 €
Αφίσες του Ελληνικού Αλφάβητου

Αφίσες του Ελληνικού Αλφάβητου

Στρατηγικές για την ανάπτυξη της φωνολογικής και φωνημικής επίγνωσης. Διδακτικός στόχος με τον οποίο σχετίζεται: Ανάπτυξη της φωνολογικής και...
Τιμή 3,99 €
Αναγνωρίζω το γράμμα -...

Αναγνωρίζω το γράμμα - Κεφαλαία

Στρατηγικές για την ανάπτυξη της φωνολογικής και φωνημικής επίγνωσης. Διδακτικός στόχος με τον οποίο σχετίζεται: Ανάπτυξη της φωνολογικής και...
Τιμή 6,49 €
Αναγνωρίζω το γράμμα - Πεζά

Αναγνωρίζω το γράμμα - Πεζά

Στρατηγικές για την ανάπτυξη της φωνολογικής και φωνημικής επίγνωσης. Διδακτικός στόχος με τον οποίο σχετίζεται: Ανάπτυξη της φωνολογικής και...
Τιμή 6,49 €
Μαθαίνω τα Δίψηφα φωνήεντα

Μαθαίνω τα Δίψηφα φωνήεντα

Στρατηγικές για την ανάπτυξη της φωνολογικής και φωνημικής επίγνωσης. Διδακτικός στόχος με τον οποίο σχετίζεται: Ανάπτυξη της φωνολογικής και...
Τιμή 1,49 €
Παίζω με τα δίψηφα σύμφωνα

Παίζω με τα δίψηφα σύμφωνα

Στρατηγικές για την ανάπτυξη της φωνολογικής και φωνημικής επίγνωσης. Διδακτικός στόχος με τον οποίο σχετίζεται: Ανάπτυξη της φωνολογικής και...
Τιμή 0,01 €
Μαθαίνω τα συμπλέγματα

Μαθαίνω τα συμπλέγματα

Στρατηγικές για την ανάπτυξη της φωνολογικής και φωνημικής επίγνωσης. Διδακτικός στόχος με τον οποίο σχετίζεται: Ανάπτυξη της φωνολογικής και...
Τιμή 2,49 €
Κρυπτόλεξα

Κρυπτόλεξα

Στρατηγικές για την ανάπτυξη του λεξιλογίου με   «Κρυπτόλεξα» Διδακτικός...
Τιμή 17,99 €
Κρυπτόλεξα Β ΄Δημοτικού

Κρυπτόλεξα Β ΄Δημοτικού

Στρατηγικές για την ανάπτυξη του λεξιλογίου με  «Κρυπτόλεξα» Διδακτικός στόχος με τον οποίο σχετίζεται:...
Τιμή 9,99 €
Σταυρόλεξα

Σταυρόλεξα

Στρατηγικές για την ανάπτυξη του λεξιλογίου με   «Σταυρόλεξα» Διδακτικός...
Τιμή 34,99 €
Σταυρόλεξα Α' Δημοτικού

Σταυρόλεξα Α' Δημοτικού

Στρατηγικές για την ανάπτυξη του λεξιλογίου με  «Σταυρόλεξα» Διδακτικός στόχος με τον οποίο σχετίζεται: Ανάπτυξη...
Τιμή 9,99 €
Σταυρόλεξα Β' Δημοτικού

Σταυρόλεξα Β' Δημοτικού

Στρατηγικές για την ανάπτυξη του λεξιλογίου με  «Σταυρόλεξα» Διδακτικός στόχος με τον οποίο σχετίζεται: Ανάπτυξη...
Τιμή 13,99 €
Σταυρόλεξα Γ' Δημοτικού

Σταυρόλεξα Γ' Δημοτικού

Στρατηγικές για την ανάπτυξη του λεξιλογίου με  «Σταυρόλεξα» Διδακτικός στόχος με τον οποίο σχετίζεται: Ανάπτυξη...
Τιμή 6,49 €
Σταυρόλεξα Δ' Δημοτικού

Σταυρόλεξα Δ' Δημοτικού

Στρατηγικές για την ανάπτυξη του λεξιλογίου με  «Σταυρόλεξα» Διδακτικός στόχος με τον οποίο σχετίζεται: Ανάπτυξη...
Τιμή 6,49 €
Σταυρόλεξα Ε' Δημοτικού

Σταυρόλεξα Ε' Δημοτικού

Στρατηγικές για την ανάπτυξη του λεξιλογίου με  «Σταυρόλεξα» Διδακτικός στόχος με τον οποίο σχετίζεται: Ανάπτυξη...
Τιμή 6,49 €
Σταυρόλεξα ΣΤ' Δημοτικού

Σταυρόλεξα ΣΤ' Δημοτικού

Στρατηγικές για την ανάπτυξη του λεξιλογίου με  «Σταυρόλεξα» Διδακτικός στόχος με τον οποίο σχετίζεται: Ανάπτυξη...
Τιμή 6,49 €
Επαναλαμβανόμενες αναγνώσεις

Επαναλαμβανόμενες αναγνώσεις

Στρατηγικές για την ανάπτυξη της αναγνωστικής ευχέρειας: «Επαναλαμβανόμενες αναγνώσεις» Διδακτικός στόχος με τον οποίο σχετίζεται: Ανάπτυξη...
Τιμή 1,99 €
Στρατηγικές ΠΡΙΝ την ανάγνωση

Στρατηγικές ΠΡΙΝ την ανάγνωση

Στρατηγικές για την ανάπτυξη της αναγνωστικής κατανόησης: «Στρατηγικές ΠΡΙΝ την ανάγνωση» Διδακτικός στόχος με τον οποίο σχετίζεται: Ανάπτυξη...
Τιμή 1,99 €
Ανάγνωση κατά ζεύγη μαθητών

Ανάγνωση κατά ζεύγη μαθητών

Στρατηγικές για την ανάπτυξη της αναγνωστικής ευχέρειας: «Ανάγνωση κατά ζεύγη μαθητών» Διδακτικός στόχος με τον οποίο σχετίζεται: Ανάπτυξη...
Τιμή 2,49 €
Νευρολογικό αποτύπωμα

Νευρολογικό αποτύπωμα

Στρατηγικές για την ανάπτυξη της αναγνωστικής ευχέρειας: «Νευρολογικό αποτύπωμα» Διδακτικός στόχος με τον οποίο σχετίζεται: Ανάπτυξη αναγνωστικής...
Τιμή 1,49 €