Κατηγορίες

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Κλάσματα-Δεκαδικοί Αριθμοί

Εμφανίζονται τα στοιχεία 1-30 από σύνολο 35

Ενεργά φίλτρα

Ορολογία κλασματικής μονάδας

Ορολογία κλασματικής μονάδας

Φύλλα εργασίας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού που παρουσιάζουν δυσκολίες στην κατανόηση της ορολογίας της κλασματικής μονάδας. Μακροπρόθεσμος...
Τιμή 1,49 €
Κατασκευή με άξονες συμμετρίας

Κατασκευή με άξονες συμμετρίας

Φύλλα εργασίας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού που παρουσιάζουν δυσκολίες στην κατανόηση των αξόνων συμμετρίας. Μακροπρόθεσμος διδακτικός στόχος:...
Τιμή 1,49 €
Σύγκριση κλασματικών μονάδων

Σύγκριση κλασματικών μονάδων

Φύλλα εργασίας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού που παρουσιάζουν δυσκολίες στη σύγκριση των κλασματικών μονάδων. Μακροπρόθεσμος διδακτικός στόχος:...
Τιμή 1,49 €
Εισαγωγή στην έννοια του...

Εισαγωγή στην έννοια του κλάσματος

Φύλλα εργασίας για μαθητές Α΄ και Β΄ Δημοτικού που παρουσιάζουν δυσκολίες στην κατανόηση των κλασμάτων. Μακροπρόθεσμος διδακτικός στόχος: Ανάπτυξη...
Τιμή 3,49 €
Αναγνώριση κλασμάτων με...

Αναγνώριση κλασμάτων με flashcards

Flashcards για μαθητές Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ Δημοτικού που παρουσιάζουν δυσκολίες στην αναγνώριση των κλασμάτων. Μακροπρόθεσμος διδακτικός στόχος:...
Τιμή 4,49 €
Ορολογία κλασμάτων

Ορολογία κλασμάτων

Φύλλα εργασίας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού που παρουσιάζουν δυσκολίες στην ορολογία των κλασμάτων. Μακροπρόθεσμος διδακτικός στόχος: Ανάπτυξη...
Τιμή 1,49 €
Πρόσθεση κλάσματος με αριθμό

Πρόσθεση κλάσματος με αριθμό

Φύλλα εργασίας για μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού που παρουσιάζουν δυσκολίες στην πρόσθεση των κλασμάτων με αριθμούς. Μακροπρόθεσμος διδακτικός...
Τιμή 1,49 €
Αφαίρεση κλάσματος με αριθμό

Αφαίρεση κλάσματος με αριθμό

Φύλλα εργασίας για μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού που παρουσιάζουν δυσκολίες στην αφαίρεση των κλασμάτων με/από αριθμούς. Μακροπρόθεσμος διδακτικός...
Τιμή 1,99 €
Πολλαπλασιασμός κλασμάτων

Πολλαπλασιασμός κλασμάτων

Φύλλα εργασίας για μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού που παρουσιάζουν δυσκολίες στον πολλαπλασιασμό των κλασμάτων. Μακροπρόθεσμος διδακτικός στόχος:...
Τιμή 1,99 €
Διαίρεση κλασμάτων

Διαίρεση κλασμάτων

Φύλλα εργασίας για μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού που παρουσιάζουν δυσκολίες στη διαίρεση των κλασμάτων. Μακροπρόθεσμος διδακτικός στόχος: Ανάπτυξη...
Τιμή 1,99 €
Ομώνυμα κλάσματα

Ομώνυμα κλάσματα

Φύλλα εργασίας για μαθητές Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού που παρουσιάζουν δυσκολίες στην κατανόηση των ομώνυμων κλασμάτων. Μακροπρόθεσμος διδακτικός...
Τιμή 2,49 €
Πρόσθεση ομώνυμων κλασμάτων

Πρόσθεση ομώνυμων κλασμάτων

Φύλλα εργασίας για μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού που παρουσιάζουν δυσκολίες στην πρόσθεση ομώνυμων κλασμάτων. Μακροπρόθεσμος διδακτικός στόχος:...
Τιμή 1,49 €
Αφαίρεση ομώνυμων κλασμάτων

Αφαίρεση ομώνυμων κλασμάτων

Φύλλα εργασίας για μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού που παρουσιάζουν δυσκολίες στην αφαίρεση ομώνυμων κλασμάτων. Μακροπρόθεσμος διδακτικός στόχος:...
Τιμή 1,49 €
Ετερώνυμα κλάσματα

Ετερώνυμα κλάσματα

Φύλλα εργασίας για μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού που παρουσιάζουν δυσκολίες στην κατανόηση των ετερώνυμων κλασμάτων. Μακροπρόθεσμος διδακτικός...
Τιμή 2,49 €
Σύγκριση/διάταξη δεκαδικών...

Σύγκριση/διάταξη δεκαδικών αριθμών

Φύλλα εργασίας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού που παρουσιάζουν δυσκολίες στη σύγκριση και τη διάταξη των δεκαδικών αριθμών. Μακροπρόθεσμος...
Τιμή 4,49 €