Κατηγορίες

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Θεσιακή Αξία

Εμφανίζονται τα στοιχεία 1-6 από σύνολο 6

Ενεργά φίλτρα

Θεσιακή αξία

Θεσιακή αξία

Φύλλα εργασίας για μαθητές Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού που παρουσιάζουν δυσκολίες στην ανάλυση και τη θεσιακή αξία των φυσικών αριθμών μέχρι το...
Τιμή 6,49 €
Θεσιακή αξία ψηφίων μέχρι...

Θεσιακή αξία ψηφίων μέχρι το 1.000.000

Φύλλα εργασίας για μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού που παρουσιάζουν δυσκολίες στην αναγνώριση της θεσιακής αξίας των αριθμών μέχρι...
Τιμή 1,49 €
Blocks διψήφιων

Blocks διψήφιων

Φύλλα εργασίας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού που παρουσιάζουν δυσκολίες στην ανάλυση και τη σύνθεση διψήφιων αριθμών. Μακροπρόθεσμος διδακτικός...
Τιμή 1,99 €
Blocks τριψήφιων

Blocks τριψήφιων

Φύλλα εργασίας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού που παρουσιάζουν δυσκολίες στην ανάλυση και τη σύνθεση τριψήφιων αριθμών. Μακροπρόθεσμος διδακτικός...
Τιμή 1,99 €
Blocks τετραψήφιων

Blocks τετραψήφιων

Φύλλα εργασίας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού που παρουσιάζουν δυσκολίες στην ανάλυση και τη σύνθεση τετραψήφιων αριθμών. Μακροπρόθεσμος διδακτικός...
Τιμή 1,99 €