Κατηγορίες

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Θεσιακή Αξία

Εμφανίζονται τα στοιχεία 1-2 από σύνολο 2

Ενεργά φίλτρα

  • ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: Ε’-Στ’ Δημοτικού, Α΄ Γυμνασίου
Θεσιακή αξία

Θεσιακή αξία

Φύλλα εργασίας για μαθητές Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού που παρουσιάζουν δυσκολίες στην ανάλυση και τη θεσιακή αξία των φυσικών αριθμών μέχρι το...
Τιμή 6,49 €
Θεσιακή αξία ψηφίων μέχρι...

Θεσιακή αξία ψηφίων μέχρι το 1.000.000

Φύλλα εργασίας για μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού που παρουσιάζουν δυσκολίες στην αναγνώριση της θεσιακής αξίας των αριθμών μέχρι...
Τιμή 1,49 €