Κατηγορίες

Κλασματική μονάδα

Εμφανίζονται τα στοιχεία 1-5 από σύνολο 5

Ενεργά φίλτρα

Ορολογία κλασματικής μονάδας

Ορολογία κλασματικής μονάδας

Φύλλα εργασίας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού που παρουσιάζουν δυσκολίες στην κατανόηση της ορολογίας της κλασματικής μονάδας. Μακροπρόθεσμος...
Τιμή 1,49 €
Κατασκευή με άξονες συμμετρίας

Κατασκευή με άξονες συμμετρίας

Φύλλα εργασίας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού που παρουσιάζουν δυσκολίες στην κατανόηση των αξόνων συμμετρίας. Μακροπρόθεσμος διδακτικός στόχος:...
Τιμή 1,49 €
Σύγκριση κλασματικών μονάδων

Σύγκριση κλασματικών μονάδων

Φύλλα εργασίας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού που παρουσιάζουν δυσκολίες στη σύγκριση των κλασματικών μονάδων. Μακροπρόθεσμος διδακτικός στόχος:...
Τιμή 1,49 €