Κατηγορίες

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Κλάσματα

Εμφανίζονται τα στοιχεία 1-12 από σύνολο 12

Ενεργά φίλτρα

Εισαγωγή στην έννοια του...

Εισαγωγή στην έννοια του κλάσματος

Φύλλα εργασίας για μαθητές Α΄ και Β΄ Δημοτικού που παρουσιάζουν δυσκολίες στην κατανόηση των κλασμάτων. Μακροπρόθεσμος διδακτικός στόχος: Ανάπτυξη...
Τιμή 3,49 €
Αναγνώριση κλασμάτων με...

Αναγνώριση κλασμάτων με flashcards

Flashcards για μαθητές Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ Δημοτικού που παρουσιάζουν δυσκολίες στην αναγνώριση των κλασμάτων. Μακροπρόθεσμος διδακτικός στόχος:...
Τιμή 4,49 €
Ορολογία κλασμάτων

Ορολογία κλασμάτων

Φύλλα εργασίας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού που παρουσιάζουν δυσκολίες στην ορολογία των κλασμάτων. Μακροπρόθεσμος διδακτικός στόχος: Ανάπτυξη...
Τιμή 1,49 €
Πρόσθεση κλάσματος με αριθμό

Πρόσθεση κλάσματος με αριθμό

Φύλλα εργασίας για μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού που παρουσιάζουν δυσκολίες στην πρόσθεση των κλασμάτων με αριθμούς. Μακροπρόθεσμος διδακτικός...
Τιμή 1,49 €
Αφαίρεση κλάσματος με αριθμό

Αφαίρεση κλάσματος με αριθμό

Φύλλα εργασίας για μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού που παρουσιάζουν δυσκολίες στην αφαίρεση των κλασμάτων με/από αριθμούς. Μακροπρόθεσμος διδακτικός...
Τιμή 1,99 €
Πολλαπλασιασμός κλασμάτων

Πολλαπλασιασμός κλασμάτων

Φύλλα εργασίας για μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού που παρουσιάζουν δυσκολίες στον πολλαπλασιασμό των κλασμάτων. Μακροπρόθεσμος διδακτικός στόχος:...
Τιμή 1,99 €
Διαίρεση κλασμάτων

Διαίρεση κλασμάτων

Φύλλα εργασίας για μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού που παρουσιάζουν δυσκολίες στη διαίρεση των κλασμάτων. Μακροπρόθεσμος διδακτικός στόχος: Ανάπτυξη...
Τιμή 1,99 €
Fractions

Fractions

Η εφαρμογή Fractions δίνει τη δυνατότητα αναπαράστασης και σύγκρισης κλασμάτων με παρονομαστές από το 1 έως το 100 είτε με τη μορφή ράβδου, είτε κύκλου ως σύνολο....
Τιμή 1,49 €