Κατηγορίες

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Ομώνυμα Κλάσματα

Εμφανίζονται τα στοιχεία 1-4 από σύνολο 4

Ενεργά φίλτρα

Ομώνυμα κλάσματα

Ομώνυμα κλάσματα

Φύλλα εργασίας για μαθητές Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού που παρουσιάζουν δυσκολίες στην κατανόηση των ομώνυμων κλασμάτων. Μακροπρόθεσμος διδακτικός...
Τιμή 2,49 €
Πρόσθεση ομώνυμων κλασμάτων

Πρόσθεση ομώνυμων κλασμάτων

Φύλλα εργασίας για μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού που παρουσιάζουν δυσκολίες στην πρόσθεση ομώνυμων κλασμάτων. Μακροπρόθεσμος διδακτικός στόχος:...
Τιμή 1,49 €
Αφαίρεση ομώνυμων κλασμάτων

Αφαίρεση ομώνυμων κλασμάτων

Φύλλα εργασίας για μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού που παρουσιάζουν δυσκολίες στην αφαίρεση ομώνυμων κλασμάτων. Μακροπρόθεσμος διδακτικός στόχος:...
Τιμή 1,49 €