Κατηγορίες

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Πράξεις

Εμφανίζονται τα στοιχεία 31-60 από σύνολο 68

Ενεργά φίλτρα

Θεσιακή αξία

Θεσιακή αξία

Φύλλα εργασίας για μαθητές Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού που παρουσιάζουν δυσκολίες στην ανάλυση και τη θεσιακή αξία των φυσικών αριθμών μέχρι το...
Τιμή 6,49 €
Blocks διψήφιων

Blocks διψήφιων

Φύλλα εργασίας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού που παρουσιάζουν δυσκολίες στην ανάλυση και τη σύνθεση διψήφιων αριθμών. Μακροπρόθεσμος διδακτικός...
Τιμή 1,99 €
Blocks τριψήφιων

Blocks τριψήφιων

Φύλλα εργασίας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού που παρουσιάζουν δυσκολίες στην ανάλυση και τη σύνθεση τριψήφιων αριθμών. Μακροπρόθεσμος διδακτικός...
Τιμή 1,99 €
Blocks τετραψήφιων

Blocks τετραψήφιων

Φύλλα εργασίας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού που παρουσιάζουν δυσκολίες στην ανάλυση και τη σύνθεση τετραψήφιων αριθμών. Μακροπρόθεσμος διδακτικός...
Τιμή 1,99 €
Θεσιακή αξία ψηφίων μέχρι...

Θεσιακή αξία ψηφίων μέχρι το 1.000.000

Φύλλα εργασίας για μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού που παρουσιάζουν δυσκολίες στην αναγνώριση της θεσιακής αξίας των αριθμών μέχρι...
Τιμή 1,49 €
Σύνθετα προβλήματα...

Σύνθετα προβλήματα πολλαπλών πράξεων

Φύλλα εργασίας για μαθητές Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού που παρουσιάζουν δυσκολίες στη λύση προβλημάτων. Μακροπρόθεσμος διδακτικός στόχος: Ανάπτυξη...
Τιμή 1,49 €
Στρατηγικές πρόσθεσης

Στρατηγικές πρόσθεσης

Φύλλα εργασίας για μαθητές Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού που παρουσιάζουν δυσκολίες στην πρόσθεση. Μακροπρόθεσμος διδακτικός στόχος: Χειρισμός βασικών...
Τιμή 3,49 €
Πρόσθεση

Πρόσθεση

Φύλλα εργασίας για μαθητές Δημοτικού που παρουσιάζουν δυσκολίες στην πρόσθεση. Μακροπρόθεσμος διδακτικός στόχος: Χειρισμός βασικών μαθηματικών...
Τιμή 9,99 €
Πρόσθεση αριθμών με ανάλυση

Πρόσθεση αριθμών με ανάλυση

Φύλλα εργασίας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού που παρουσιάζουν δυσκολίες στην πρόσθεση. Μακροπρόθεσμος διδακτικός στόχος: Χειρισμός βασικών...
Τιμή 2,49 €
Πρόσθεση αριθμών με κύβους

Πρόσθεση αριθμών με κύβους

Φύλλα εργασίας για νήπια και μαθητές πρώτης σχολικής ηλικίας (Α΄ και Β΄ Δημοτικού) που παρουσιάζουν δυσκολίες στην πρόσθεση. Μακροπρόθεσμος...
Τιμή 3,49 €
Αφαίρεση

Αφαίρεση

Φύλλα εργασίας για μαθητές Δημοτικού που παρουσιάζουν δυσκολίες στην αφαίρεση. Μακροπρόθεσμος διδακτικός στόχος: Χειρισμός βασικών μαθηματικών...
Τιμή 4,49 €
Αφίσα όρων αφαίρεσης

Αφίσα όρων αφαίρεσης

Αφίσα για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού που παρουσιάζουν δυσκολίες στην αφαίρεση. Μακροπρόθεσμος διδακτικός στόχος: Χειρισμός βασικών μαθηματικών...
Τιμή 1,49 €
Πολλαπλασιαμός

Πολλαπλασιαμός

Φύλλα εργασίας για μαθητές Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού που παρουσιάζουν δυσκολίες στον πολλαπλασιασμό. <li...
Τιμή 8,49 €
Στρατηγικές πολλαπλασιασμού

Στρατηγικές πολλαπλασιασμού

Φύλλα εργασίας για μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού που παρουσιάζουν δυσκολίες στον πολλαπλασιασμό. Μακροπρόθεσμος διδακτικός στόχος:...
Τιμή 1,99 €
Flashcards γινομένων 2,3,4,5

Flashcards γινομένων 2,3,4,5

Flashcards για μαθητές Δημοτικού που παρουσιάζουν δυσκολίες στον πολλαπλασιασμό. Μακροπρόθεσμος διδακτικός στόχος: Χειρισμός βασικών μαθηματικών...
Τιμή 1,99 €