Κατηγορίες

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Πράξεις

Εμφανίζονται τα στοιχεία 61-68 από σύνολο 68

Ενεργά φίλτρα

Διαίρεση

Διαίρεση

Φύλλα εργασίας για μαθητές Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού που παρουσιάζουν δυσκολίες στη διαίρεση. Μακροπρόθεσμος διδακτικός στόχος: Χειρισμός βασικών...
Τιμή 4,49 €
Αφίσες με βήματα κάθετης...

Αφίσες με βήματα κάθετης διαίρεσης

Αφίσες για μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού που παρουσιάζουν δυσκολίες στη διαίρεση. Μακροπρόθεσμος διδακτικός στόχος: Χειρισμός βασικών μαθηματικών...
Τιμή 1,99 €