Κατηγορίες

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Πράξεις

Εμφανίζονται τα στοιχεία 1-17 από σύνολο 17

Ενεργά φίλτρα

  • ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: Ε’-Στ’ Δημοτικού, Α΄ Γυμνασίου
Αριθμοί από το 10.000 μέχρι...

Αριθμοί από το 10.000 μέχρι το 1.000.000

Φύλλα εργασίας για μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού που παρουσιάζουν δυσκολίες στην ανάλυση των φυσικών αριθμών μέχρι το 1.000.000. Μακροπρόθεσμος...
Τιμή 1,49 €
Ανάλυση αριθμών μέχρι το...

Ανάλυση αριθμών μέχρι το 1.000.000

Φύλλα εργασίας για μαθητές πρώτης Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού που παρουσιάζουν δυσκολίες στην ανάλυση των φυσικών αριθμών μέχρι το 1.000.000 Μακροπρόθεσμος...
Τιμή 1,49 €
Θεσιακή αξία

Θεσιακή αξία

Φύλλα εργασίας για μαθητές Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού που παρουσιάζουν δυσκολίες στην ανάλυση και τη θεσιακή αξία των φυσικών αριθμών μέχρι το...
Τιμή 6,49 €
Θεσιακή αξία ψηφίων μέχρι...

Θεσιακή αξία ψηφίων μέχρι το 1.000.000

Φύλλα εργασίας για μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού που παρουσιάζουν δυσκολίες στην αναγνώριση της θεσιακής αξίας των αριθμών μέχρι...
Τιμή 1,49 €
Σύνθετα προβλήματα...

Σύνθετα προβλήματα πολλαπλών πράξεων

Φύλλα εργασίας για μαθητές Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού που παρουσιάζουν δυσκολίες στη λύση προβλημάτων. Μακροπρόθεσμος διδακτικός στόχος: Ανάπτυξη...
Τιμή 1,49 €
Πρόσθεση

Πρόσθεση

Φύλλα εργασίας για μαθητές Δημοτικού που παρουσιάζουν δυσκολίες στην πρόσθεση. Μακροπρόθεσμος διδακτικός στόχος: Χειρισμός βασικών μαθηματικών...
Τιμή 9,99 €
Αφαίρεση

Αφαίρεση

Φύλλα εργασίας για μαθητές Δημοτικού που παρουσιάζουν δυσκολίες στην αφαίρεση. Μακροπρόθεσμος διδακτικός στόχος: Χειρισμός βασικών μαθηματικών...
Τιμή 4,49 €
Πολλαπλασιαμός

Πολλαπλασιαμός

Φύλλα εργασίας για μαθητές Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού που παρουσιάζουν δυσκολίες στον πολλαπλασιασμό. <li...
Τιμή 8,49 €
Στρατηγικές πολλαπλασιασμού

Στρατηγικές πολλαπλασιασμού

Φύλλα εργασίας για μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού που παρουσιάζουν δυσκολίες στον πολλαπλασιασμό. Μακροπρόθεσμος διδακτικός στόχος:...
Τιμή 1,99 €
Διαίρεση

Διαίρεση

Φύλλα εργασίας για μαθητές Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού που παρουσιάζουν δυσκολίες στη διαίρεση. Μακροπρόθεσμος διδακτικός στόχος: Χειρισμός βασικών...
Τιμή 4,49 €
Αφίσες με βήματα κάθετης...

Αφίσες με βήματα κάθετης διαίρεσης

Αφίσες για μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού που παρουσιάζουν δυσκολίες στη διαίρεση. Μακροπρόθεσμος διδακτικός στόχος: Χειρισμός βασικών μαθηματικών...
Τιμή 1,99 €