Κατηγορίες

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Προβλήματα

Εμφανίζονται τα στοιχεία 1-30 από σύνολο 34

Ενεργά φίλτρα

Προβλήματα με φυσικούς...

Προβλήματα με φυσικούς αριθμούς

Φύλλα εργασίας για νήπια και μαθητές Δημοτικού που παρουσιάζουν δυσκολίες στην κατανόηση των προβλημάτων με φυσικούς αριθμούς. Μακροπρόθεσμος...
Τιμή 3,99 €
Υπολογισμός μισού/διπλάσιου

Υπολογισμός μισού/διπλάσιου

Φύλλα εργασίας για μαθητές Α΄ και Β΄ Δημοτικού που παρουσιάζουν δυσκολίες στον υπολογισμό του μισού και του διπλάσιου μέσα στα προβλήματα. ...
Τιμή 0,99 €
Σύνθετα προβλήματα...

Σύνθετα προβλήματα πολλαπλών πράξεων

Φύλλα εργασίας για μαθητές Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού που παρουσιάζουν δυσκολίες στη λύση προβλημάτων. Μακροπρόθεσμος διδακτικός στόχος: Ανάπτυξη...
Τιμή 0,99 €
Επεξεργασία στατιστικών...

Επεξεργασία στατιστικών δεδομένων

Φύλλα εργασίας για μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού που παρουσιάζουν δυσκολίες στη λύση προβλημάτων. Μακροπρόθεσμος διδακτικός στόχος: Ανάπτυξη...
Τιμή 0,49 €
Επίλυση προβλημάτων με...

Επίλυση προβλημάτων με πιθανότητες

Φύλλα εργασίας για μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού που παρουσιάζουν δυσκολίες στη λύση προβλημάτων. Μακροπρόθεσμος διδακτικός στόχος: Ανάπτυξη...
Τιμή 0,99 €
Προβλήματα λογικής συλλογισμού

Προβλήματα λογικής συλλογισμού

Φύλλα εργασίας για μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού που παρουσιάζουν δυσκολίες στη λύση προβλημάτων. Μακροπρόθεσμος διδακτικός στόχος: Ανάπτυξη...
Τιμή 0,99 €
Προβλήματα με κλάσματα

Προβλήματα με κλάσματα

Φύλλα εργασίας για μαθητές Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού που παρουσιάζουν δυσκολίες στη λύση προβλημάτων με κλάσματα. <li...
Τιμή 1,49 €
Προβλήματα με δεκαδικούς...

Προβλήματα με δεκαδικούς αριθμούς

Φύλλα εργασίας για μαθητές Γ΄, Δ΄, Δημοτικού που παρουσιάζουν δυσκολίες στη λύση προβλημάτων με δεκαδικούς αριθμούς. Μακροπρόθεσμος διδακτικός...
Τιμή 0,49 €
Υπολογισμός συναλλαγών με...

Υπολογισμός συναλλαγών με νομίσματα

Φύλλα εργασίας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού που παρουσιάζουν δυσκολίες στη λύση προβλημάτων με υπολογισμό συναλλαγών. Μακροπρόθεσμος διδακτικός...
Τιμή 0,99 €