Κατηγορίες

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Προβλήματα με τις τέσσερις αριθμητικές πράξεις

Εμφανίζονται τα στοιχεία 1-7 από σύνολο 7

Ενεργά φίλτρα

Σύνθετα προβλήματα...

Σύνθετα προβλήματα πολλαπλών πράξεων

Φύλλα εργασίας για μαθητές Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού που παρουσιάζουν δυσκολίες στη λύση προβλημάτων. Μακροπρόθεσμος διδακτικός στόχος: Ανάπτυξη...
Τιμή 1,49 €