Εισαγωγή

Η alearning.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού μέσω του διαδικτύου, το οποίο δημιούργησε η εταιρεία με την επωνυμία «READNET PUBLICATIONS Ι.Κ.Ε.», που εδρεύει στο Βόλο, με διεύθυνση Γκλαβάνη 29 και εκπροσωπείται νόμιμα με Α.Φ.Μ. 801021197 Δ.Ο.Υ Βόλου και τηλέφωνο επικοινωνίας 2421038805.

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην ιστοσελίδα www.alearning.gr συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.

Όροι χρήσης

Οι επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου συμφωνούν ότι:

θα χρησιμοποιούν τα πραγματικά τους στοιχεία (επώνυμο, όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, e-mail) στις φόρμες επικοινωνίας,

θα χρησιμοποιούν το website σύμφωνα με τον νόμο και δεν θα προβαίνουν σε ενέργειες ή παραλείψεις που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη σε αυτό αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο χρήστη ή και στα δίκτυα που είναι συνδεδεμένα με αυτό.

θα διασφαλίσουν την προστασία του ψηφιακού υλικού από μη εξουσιοδοτημένη χρήση και παράνομη αναπαραγωγή ή διανομή.

Παράλληλα, με την υλοποίηση της αγοράς του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, οι επισκέπτες αποκτούν το δικαίωμα:

λήψης του από τον παρεχόμενο σύνδεσμο πολλαπλές φορές,

εκτύπωσης και χρήσης του, εφόσον αναγράφονται εμφανώς τα λογότυπα aleanring και readnet, καθώς οφείλεται να αναγράφεται εμφανώς ο δημιουργός του.

Η Readnet διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη κάνει.

Πνευματικά Δικαιώματα

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού) της alearning που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στο διαδίκτυο, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην alearning. Η εμφάνιση των τελευταίων στον διαδικτυακό τόπο ή τρίτων συμβεβλημένων με αυτόν μερών δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση του υλικού, χωρίς έγγραφη άδεια της εταιρείας, διατίθενται δε στους επισκέπτες του www.readnet.gr  μόνο για προσωπική χρήση.

Όρια Ευθύνης

H Readnet Publications Ι.Κ.Ε δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα www.alearning.gr, τόσο όσον αφορά την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν που διαθέτει, όσο και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες από το ηλεκτρονικό κατάστημα υπηρεσίες υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας λόγω ανωτέρας βίας. Ταυτόχρονα δε φέρει καμία ευθύνη για περαιτέρω ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης, για οποιαδήποτε αιτία. Το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα alearning ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας. Η Readnet καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, αλλά δεν εγγυάται ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές, λάθη ή βλαπτικά στοιχεία στα περιεχόμενα του διαδικτυακού τόπου και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημία ούτε για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή ποινικής φύσης από χρήστες του www.alearning.gr. Οι επισκέπτες συμφωνούν στην χρήση αυτού με δική τους ευθύνη.

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Η Readnet αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Έτσι:

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (e-mail) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητάς και απόκρυψης τους από τρίτα πρόσωπα.

Σε περίπτωση απώλειας του password ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς το ηλεκτρονικό κατάστημα της Readnet δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης). Επίσης σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε όχι μόνο γράμματα και αριθμούς αλλά και σύμβολα για τη δημιουργία password.

Επίσης κατά την επίσκεψή σας στη σελίδα www.alearning.gr είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επίθετο, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων κλπ.) κατά κανόνα για να διεκπεραιώσουμε παραγγελίες σας. Τα στοιχεία αυτά τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας μαζί μας, την επικοινωνία μας, την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο Αρχές). Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι της Readnet που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα είναι συγκεκριμένοι και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα προσωπικά σας δεδομένα απαγορεύεται.

Τέλος οι ερωτήσεις σας και γενικά η ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ υμών θεωρούνται απόρρητες.

Οι πληροφορίες που μας παρέχονται χρησιμοποιούνται μόνο για την αποστολή ηλεκτρονικής απάντησης και δεν μεταβιβάζονται παρά μόνο στον ενδιαφερόμενο αποδέκτη. Σε περίπτωση που μας ζητηθούν στοιχεία από τον νόμο ή κρίνουμε ότι το περιεχόμενο των μηνυμάτων μας βλάπτει, θα μεταβιβάζονται τα απαραίτητα στις αρμόδιες Αρχές προκειμένου να:

προστατευθούμε ενάντια στη μη εξουσιοδοτημένη, στη μη σύμφωνη με τον νόμο και γενικά κακή χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

προστατεύσουμε την ασφάλεια και την περιουσία των χρηστών και του καταναλωτικού κοινού.

προστατεύσουμε τα νόμιμα δικαιώματα μας και τα περιουσιακά μας στοιχεία.

Η Readnet έχει το δικαίωμα να προσθέτει και να μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος, καθώς και τους όρους χρήσης, όποτε κρίνει ότι είναι απαραίτητο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του www.alearning.gr.

Σύνδεσμοι σε αυτόν τον δικτυακό τόπο

Οποιαδήποτε αναφορά ή διασύνδεση (link) με άλλο site, παρέχεται για την διευκόλυνσή των χρηστών μας και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τα περιεχόμενα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται στα site αυτά ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες.

Τρόπος πληρωμής της παραγγελίας

Χρέωση  σε  πιστωτική  ή  prepaid κάρτα

Η διαδικασία εκκαθάρισης της πληρωμής σας πραγματοποιείται σε ασφαλές περιβάλλον από την Τράπεζα Πειραιώς χρησιμοποιώντας τεχνολογία κρυπτογράφησης, εξασφαλίζοντας έτσι την απόλυτη ασφάλεια της συναλλαγής σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.aleraning.gr

Παραλαβή του αγορασθέντος προϊόντος

Η παραλαβή του/των αγορασθέντος/ων προϊόντων επιτυγχάνεται με τον εξής τρόπο:

Με την υλοποίηση της συναλλαγής, το προϊόν το οποίο επιλέξατε να αγοράσετε αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία μας υποδείξατε κατά την εγγραφή σας στην πλατφόρμα www.alearning.gr. Η παράδοση της παραγγελίας σας υλοποιείται κατά την εξόφληση του οφειλόμενου ποσού, είτε μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, είτε μέσω κατάθεσης του ποσού της παραγγελίας στον τραπεζικό λογαριασμό, εντός 7 (επτά) εργάσιμων ημερών. Η απόκτηση του προϊόντων επιτυγχάνεται μόλις πατήσετε τον σύνδεσμο ο οποίος αναγράφεται εμφανώς στο ηλεκτρονικό μήνυμα που θα σας αποσταλεί και πραγματοποιείται αυτόματα λήψη του αρχείου σε μορφή pdf.

Επιστροφή χρηματικού ποσού

Η εταιρία Readnet δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη από τους επισκέπτες κατά τη διαδικασία αγοράς ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού. Λόγω αυτού, θα σας συνιστούσαμε να είστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί κατά τη διαδικασία υλοποίησης της παραγγελίας σας, την επιλογή του σωστού προϊόντος που επιθυμείτε να αγοράσετε και τη γνώση σας ότι αυτό αποτελεί εικονικό προϊόν.

Σε περίπτωση εσφαλμένης αποστολής προϊόντος, η οποία θα οφείλεται από την εταιρεία, ο επισκέπτης θα έχει δικαίωμα επιστροφής του ποσού που κατέβαλε για την απόκτηση του προϊόντος.